Návštěv :
Celkem : 1376
Týden : 5
Dnes : 2
Naposledy aktualizováno: 30.09.2020 12:53:29

Administrace

motto: "Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli."

Heindrich Heine

 

 

Historie pavlovské knihovny

 

Knihovna sídlí v budově bývalé školy naproti Obecního úřadu.

 

Poprvé byla otevřena již 11. 11. 1946 a to v místnosti na radnici. Knihovníkem byl ustanoven učitel Tomáš Fiala. Knihy byly získané prostřednictvím darů. V půjčovní sezóně 46/47 navštívilo knihovnu 276 čtenářů a půjčili si celkem 820 knih, z toho 713 próz, 91 naučných a zbývající pro mládež a děti.

 

Obecní knihovna vyvíjela velmi zdárnou činnost, propagace nových knih byla soustavně prováděna místním rozhlasem, výstavkami, čtenářskými besedami a také roznášením knih po domácnostech.

 

Na podzim 1949 byla knihovna přemístěna na č.p. 8, kde nalezla své důstojné místo.

 

14. 9. 1984 - slavnostní otevření opravené MLK v domě č.p. 82. Oprava stála 157 600,- Kč. 

 

Nyní knihovna sídlí v bývalé škole (č.p. 86). Nejprve ale musela proběhnout rekonstrukce zchátralé budovy. Ta počala dne 8. 1. 2001 a již koncem května se uskutečnila brigáda na úklid a nastěhování knížek.

 

Na postu knihovnic se postupně vystřídaly: Květoslava Hobžová, Dana Ziková, učitelka Pazderková, paní Holubová, Jarmila Kudláčová, Marie Maňáková, Marie Šotnarová, Marcela Minářová a nyní je vedoucí knihovnicí Věra Šilinková.